วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรือประเพณีจังหวัดน่าน 

การแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่บรรพบุรุษชาวน่านได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองไปยังที่ต่างๆ เรือจึงเป็นพาหนะที่ชาวน่านและเจ้าผู้ครองนครใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กัน  และเชื่อมสัมพันธไมตรีกับหัวเมืองต่างๆ เริ่มปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์เมืองน่าน เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๒ พระยาการเมือง เจ้าเมืองวรนคร (เมืองปัว) ได้ใช้เรืออพยพขนย้ายผู้คนล่องมาตามลำน้ำน่าน เพื่อสร้างเมืองใหม่ที่เมืองภูเพียงแช่แห้ง ( บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง ในปัจจุบัน)

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แข่งเรือยาวจังหวัดนครสวรรค์
                                                             แข่งเรือยาวจังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีกำหนดจัด “งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2550 และยังได้กำหนดจัด “งานแสดงสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” ระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน 2550 ควบคู่ไปด้วย ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมในงานประกอบด้วย 
21-30 ก.ย. 50 
- การออกร้านของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พร้อมมหรสพ 
27-29 ก.ย.50 (กลางคืน) 
- แข่งขันเรือตะเข้ 

29-30 ก.ย.50 
- การแข่งขันเรือยาว 3 ประเภท คือ เรือยาวใหญ่, เรือยาวกลาง, เรือยาวเล็ก 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ที่บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง แหล่งผลิตน้ำตาลสด และผลิตภัณฑ์จากตาล, บ้านแก่ง อ.เมือง แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาส่งออก, ท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.5 หรือล่องแก่งลำน้ำแม่วงก์ ที่หน่วยฯ แม่เรวา อ.ลาดยาว